Wyroby medyczne, Dyrektywa 93/42/EEC

+ 48 604 88 50 71
Kwalifikacje

Kwalifikacje

Codziennie staram poszerzać swoją wiedzę oraz uczesniczę we wszelkiego rodzaju szkoleniach, audytach oraz kursach doszkolających.

Szkolenia

Uprawnienia audytorskie

Dyplomy